ÖNISMERET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ tréning E-001620/2017/D003 | Coachingcentrum

Pályázatokból megvalósítható engedélyezett képzések

KÉPZÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE: ÖNISMERET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: E001620/2017/D003

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

  • önismeret
  • személyes erőforrások mozgósítására való képesség
  • érzelmi tudatosság
  • empátia
  • együttműködő kommunikáció
  • aktív hallgatás képessége
  • konstruktív visszajelzés és visszacsatolás
  • önreflexiós képességek

MILYEN FORMÁBAN VALÓSÍTJUK MEG?

A képzés óraszáma: 53 óra
5 alkalommal  1,5 tréningnap
7 tréningnap

TÉMAKÖRÖK:

Az alábbiakban kiemeltük a tréning legfontosabb tanulási pontjait:

Önismeret, mint személyes erőforrás
Önismereti gyakorlatok, saját pozitív erőforrások feltárása és használata az eredményes működés és a helyes önértékelés érdekében. Empátia fejlesztése, saját és mások motivációinak beazonosítás

Célravezető kommunikáció és értő figyelem, együttműködő kommunikáció
Az értő hallgatás kommunikációs modellje, a hallgatás szintjei és a megértés gátjai. A kapcsolódást szolgáló kommunikáció ezközei, a jelenlét és visszacsatolás a személyközi kommunikációs helyzetekben. Közléssorompók és azok feloldása, előrevivő kérdések használata és kommunikációs eszköztár kialakítása, együttműködő kommunikáció elmélete és gyakorlata

Érzelmi intelligencia –személyes kompetenciák
Alapérzelmek: keletkezésük, szerepük, beazonosításuk. Érzelmi intelligencia-modellek, az érzelmi intelligenciához kapcsolódó személyes kompetenciák (éntudatosság, önmenedzselés és motiváció).

Önreflexió fejlesztése
Viselkedés és a kommunikáció: az egyes stílusok kapcsolatának bemutatása. Az egyes típusok kapcsolati és motivációs valamint kommunikációs igényeinek megismerése. Saját kommunikációs és viselkedési stílus beazonosítása tesztek segítségével. Az egyes (akár ellentétes) típusokhoz való kapcsolódáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, kommunikációs stratégiák kialakítása