TÁRSAS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE tréning E-001620/2017/D002 | Coachingcentrum

Pályázatokból megvalósítható engedélyezett képzések

KÉPZÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE: TÁRSAS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: E001620/2017/D002

A képzés óraszáma: 28 óra

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • Társas tudatosság
 • Kooperációs készségek
 • Csoportérzékelés
 • A sokszínűség értékelésének képessége
 • Konfliktuskezelés képessége
 • Másokhoz való kapcsolódás képessége

 

TÉMAKÖRÖK:

Az alábbiakban kiemeltük a tréning legfontosabb tanulási pontjait:

Társas tudatosság, társas készségek fejlesztése
Személyközi kapcsolatok kialakítása, kezelése. Egyének és csoportok inspirálása csoportos helyzetekben. Egy csoport erőviszonyainak megértése, kezelése, diszfunkcionális csoportok és beavatkozási technikák elsajátítása, konfiktusok kezelése.

Játszmák a csoportokban
Egészséges és egészségtelen működés a személyközi kapcsolatokban, csoportokban. Játszmák és feszültségteli kapcsolatok felismerése és feloldása. Ellenállás kezelése, együttműködés javítása

Pszichodramatikus eszközök a társas kapcsolatok fejlesztésére
A résztvevők társas kompetenciáinak (befolyásolás, kapcsolatépítés, konfliktuskezelés, csoportérzékelés) fejlesztése mozgásos és dramatikus eszközökkel.  

 

KÉPZÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE: TÁRSAS KOMPETENCIÁK 76 órás képzés

FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: E001620/2017/D004

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • Társas tudatosság
 • Konfliktuskezelés képessége
 • Kooperációs készségek
 • Csoportérzékelés
 • A sokszínűség értékelésének képessége
 • Másokhoz való kapcsolódás képessége
 • Önérvényesítés
 • Kezdeményezés

 

TÉMAKÖRÖK

Társas tudatosság, társas készségek fejlesztése

A résztvevők képesek legyenek társas kapcsolataikban, különböző élethelyzetekben mások motivációinak, érzéseinek, megnyilvánulásaiknak, szükségleteinek jobb megértésére, javuljanak kapcsolataik. Értsék a társadalmi kapcsolatokat, ismerjék fel saját csoportjuk ill. szervezetük normáit és értékekeit.

Játszmák társas helyzetekben, csoportokban

A résztvevők képesek legyenek az egyenrangú, felnőtt-felnőtt működésre személyközi kapcsolataikban, csoportos helyzetekben

Társas készségek: befolyásolás és a változás elősegítése

A befolyásolás technikái, mások meggyőzésének és inspirálásának eszközei. Mások támogatásának elnyerésének módszerei. Asszertív kommunikáció. A változás szükségességének felismerése és kezelése. Változáskezelési modellek, vizuális és projekciós technikák.

Pszichodramatikus eszközök a társas kapcsolatok fejlesztésére

Az együttműködésre és a csoportösszhang megteremtésére irányuló kompetenciák fejlesztése. A résztvevők képesek legyenek mozgósítani készségeiket a másokhoz való jobb kapcsolódás érdekében