VEZETŐI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE E-001620/2017/D001 | Coachingcentrum

Pályázatokból megvalósítható engedélyezett képzések

KÉPZÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE: Vezetői kompetenciák fejlesztése

FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: E001620/2017/D001

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • Felelős részvétel képessége csoportos helyzetekben
 • Építő visszajelzés adásának képessége
 • Bizalomépítés és kapcsolatteremtés képessége
 • Kapcsolatok eredményes kezelésének képessége
 • Motiválás és inspirálás képessége
 • Befolyásolás képessége
 • A stressz kezelése

 

MILYEN FORMÁBAN VALÓSÍTJUK MEG?

A képzés óraszáma: 48 óra

4x12 óra

4 órás egységek + 12 óra a kreatív módszerekhez

TÉMAKÖRÖK:

Az alábbiakban kiemeltük a tréning legfontosabb tanulási pontjait:

Felelős szerepvállalás és a teljesítmény támogatása

Helyzetfüggő vezetés. Paradigmaváltás, szemléletváltás.

Kapcsolat- és eredményorientált beszélgetések lefolytatásának technikái. A figyelem 5 szintje és hatása a beszélgetések során ill. a személyközi kapcsolatokban, csoportos helyzetekben.  Befolyásolási skála az irányítástól a kísérésig

Érzelmi intelligencia mások irányításában és támogatásában

Az érzelmi intelligencia jelentősége és összetevői. Visszajelzések szintjei, formái és hatása a személyközi kapcsolatokban és csoportos helyzetekben.  A bizalom megteremtése és fenntartása. Mások érzéseinek, szükségleteinek és meggyőződéseinek ismerete, mások fejlődési szükségleteinek megértése, kapcsolódás másokhoz.

Kreatív módszerek mások inspirálásában és támogatásában

Vezetés és követés különböző szituációkban, sajátélményű gyakorlatokban. Társas aktivitások (fizikai, játékos) kreativitást és innovációt elősegítő módszerek elsajátítása és a vezetői szerep megélése. A belső középpontra való figyelés a kihívást jelentő helyzetek kezelésében.

 

KÉPZÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE: VEZETŐI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 72 órás képzés

FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: E001620/2017/D005

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • Bizalomépítés és kapcsolatteremtés képessége
 • Kapcsolatok eredményes kezelésének képessége
 • Felelős részvétel képessége csoportos helyzetekben
 • Együttműködés elősegítése
 • Célorientáltság
 • Motiválás és inspirálás képessége
 • Befolyásolás képessége
 • Hatékony kommunikáció képessége
 • Építő visszajelzés adásának képessége
 • Kreatív problémamegoldás

 

TÉMAKÖRÖK

Sikeres csapatok vezetése

Csoportok jellemzőinek és sikertényezőinek bemutatása. Csoportfejlődési fázisok és ez egyes fázisok kezeléséhez szükséges vezetői kompetenciák fejlesztése (támogatástól az iránymutatásig). Egyéni erősségek elismerő feltárásának technikái, egyéni erősségek mozgósításának eszközei

Felelős szerepvállalás és a teljesítmény támogatása

A résztvevők képesek legyenek felelős szerepvállalásra, konstruktív visszajelzésekre csoportos helyzetekben. Helyzetfüggő vezetés. Paradigmaváltás, szemléletváltás.

Érzelmi intelligencia mások irányításában és támogatásában

Az érzelmi intelligencia jelentősége és összetevői. Visszajelzések módszerei, formái és hatása a személyközi kapcsolatokban és csoportos helyzetekben. A bizalom megteremtése és fenntartása. Mások érzéseinek, szükségleteinek és meggyőződéseinek ismerete, mások fejlődési szükségleteinek megértése, kapcsolódás másokhoz.

Kreatív módszerek mások inspirálásában és támogatásában

A résztvevők képesek legyenek újszerű módszereket alkalmazni mások inspirálása és támogatása során, fejlődjenek innovációs képességeik, kibontakozzanak kreatív készségeik és képesek legyenek motiválni másokat a változásra.

MILYEN FORMÁBAN VALÓSÍTJUK MEG?

A képzés óraszáma: 48 óra

6x12 óra

A képzéssel kapcsolatos további információk:
Major Lívia képzési vezető
E-mail: office@coachingcentrum.hu